+

AB-219 Náhodný uzemňovací přívod

OTÁZKA:
Náhodný uzemňovací přívod

Prosím o doplnění výše uvedené odpovědi pro konkrétní případ: Jedná se o transformátor 22/0,4 kV - TN, 630 kVA, umístěný v průmyslové hale (předsunutý transformátor – vn vypínač v rozvodně vn mimo halu). Hala má vlastní uzemňovací soustavu tvořenou zemničem jak strojeným (obvodový a mřížový zemnič, uzemněná konstrukce ocelových sloupů připojená na mřížový zemnič), tak náhodným (kovové konstrukce, jedna strana kabelového roštu). Hlavní ochranná přípojnice v objektu není. Průřez uzemnění středu předpokládám dimenzovat na maximální poruchový proud.

Můj dotaz zní:
Mohu uzemnění středu transformátoru připojit na náhodný ochranný vodič (jedna strana kabelového roštu pro napájecí vedení), když průřez splňuje podmínky?
Nebo musím uzemňovací přívod připojit přímo na uzemňovací soustavu?

Otázku podává: Jan Veselý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 11. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL