+

AC-208 K výpočtu dostatečných vzdáleností s

OTÁZKA:
K výpočtu dostatečných vzdáleností s

(mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a kovovými částmi stavby a vnitřními systémy na straně druhé)

V následujícím jde „jenom“ o určení dostatečné vzdálenosti s3 mezi jímačem a nástavbou:

dodatečně doplněno zadání:

- uzemňovací soustava typu B

- k výšce objektu (h = 22 m) je připočítána vzdálenost 1 m (vzdálenost paty objektu k základovému vodiči, tzn. h = 22 + 1 = 23 m)

- tyčový jímač délky 4 m (L2 = 4 m)

zadáno: kM = 1 pro vzduch, L11 = 22 m, L1 = 5 m

vypočítáno:

a) stanovení koeficientu kC1, který platí na jímacím vedení, které je umístěné na horní hraně

(HH) střechy objektu

kC1 = 1/2n + 0,1 + 0,2 x (c/h)1/3 = 1/8 + 0,1 + 0,2 x (17/22)1/3 = 0,4085 = 0,41

b) stanovení koeficientu kC2 v místě, kde je jímací tyč připojena na jímací vedení

kC2 = (h + c)/(2h + c) = (23 + 17)/(46 + 17) = 0,6349 = 0,64

c) stanovení dostatečné bezpečné vzdálenosti s1 na horní hraně střechy objektu

s1 = ki x (kC1/kM) x (L11 + 1) = 0,04 x (0,41/1) x (22 + 1) = 0,3772 = 0,377 m

d) stanovení bezpečné dostatečné vzdálenosti s2 pro jímací tyč

s2 = ki x (kC2/ kM) x L1 = 0,04 x (0,64/1) x 5 = 0,128 = 0,128 m

- mohu brát vzdálenost L od jímací tyče k nejbližšímu bodu uzemnění jako vzdálenost L1?

e) stanovení celkové dostatečné bezpečné vzdálenosti s pro elektrická zařízení umístěná

v  blízkosti jímacího vedení a jímací tyče na střeše objektu

s = s1 + s2 = 0,377 + 0,128 = 0,51 m

f) stanovení dostatečné bezpečné vzdálenosti s3 mezi tyčovým jímačem a nástavbou

s3 = ki x (kC2/kM) x (L11 + 1 + L1 + L2) = 0,04 x (0,64/1) x (23 + 5 + 4) = 0,8192 = 0,819 m.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 12. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL