+

AB-223 Vysvětlení k ČSN 33 2000-4-43

OTÁZKA:
Vysvětlení k ČSN 33 2000-4-43

1. K čl. 433.3.1 bod c) ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, který uvádí, že přístroje pro ochranu před přetížením nemusí být uplatněny na začátku instalace, pro kterou dodavatel elektrické energie zajišťuje přístroj chránící před přetížením a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další nadproudová ochrana.
Musí to být vždy mezi začátkem instalace a hlavním rozváděčem nebo lze také:
- mezi začátkem instalace a podružným rozváděčem,
- mezi dvěma rozváděči (kde první rozváděč je brán jako začátek instalace)?
Slovy: „ … a hlavním rozváděči instalace, v kterém je instalovaná další nadproudová ochrana“ se rozumí ochrana proti zkratu?
Platí přitom, že mezi začátkem instalace a hlavním rozváděčem není žádná odbočka a ani nedochází ke změně průřezu na vedení?
Podle mého názoru je v podstatě na straně zdroje (na začátku instalace) přístroj, který chrání vedení před přetížením i na straně zátěže (zátěž má svojí nadproudovou ochranu), tzn. že se jedná v podstatě o splnění bodu a) uvedeného článku (ten uvádí, že přístroje pro ochranu před přetížením nemusí být uplatněny na vodiči umístěném na straně zátěže za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, který je účinně chráněn před přetížením ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje).
Jak se bod c) liší od bodu a)?

2. K tabulce 43A (str. 12) (udávající hodnoty součinitele k potřebného pro výpočet maximálních dob odpojení zkratu): hodnoty k pro vodiče – platí jen pro samostatné vodiče, které nejsou součástí kabelu?

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 1. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL