+

AD-326 Vypnutí při požáru – centrál stop – v bytovém domě

OTÁZKA:
Vypnutí při požáru – centrál stop – v bytovém domě

Jak vyhovět požadavku na CENTRAL A TOTAL STOP dle § 34, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0848:2009 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody čl. 4.5.1 při rekonstrukci bytového domu s více odběrateli, když do neměřené části HDV nemohu dle rozvodných závodů vložit žádný vypínač?

Otázku podává: Pavel Tesař
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 2. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL