+

AB-227 Zkratové proudy za transformátory

OTÁZKA:
Zkratové proudy za transformátory

Prosím o odpověď na následující otázku:
Zajímají mě max. zkratové proudy v síti nn, jaké mohou být v distribuční síti PRE. Z mé praxe PRE nesděluje informace o jejich zařízeních jističích, pojistkách, kabelech, délkách kabelů atp. a poté bez podkladů není možné zkratové proudy (imp. smyčky) vypočítat. Je možné dle Vašeho názoru vycházet z podnikové normy PN KA 201 3a a článku 3.1.4 bodu 2?

Z podnikové normy PN KA 201 3a:
3.1.4 Ochrany
(2) V současné době používaný maximální čas zkratových ochran na vývodech z R 22 kV v TR 110/22 kV t = 1 sekunda nevyužívá plně zkratovou odolnost prvků sítě. Maximální čas je třeba přizpůsobit skutečnosti, že velikost zkratového proudu hned za transformátorem 40 i 63 MVA 110/22 kV nepřesáhne 10 kA. Výrobci všech prvků v napájecí síti přitom udávají mezní jednosekundový oteplovací zkratový proud vyšší, v rozmezí od 12 do 20 kA. Tomu pak odpovídá přípustná doba průchodu zkratového proudu od 1,5 do 4,0 s.
Z uvedeného článku jsem pochopil, že postačuje používat jističe z max. zkratovou odolností 10 kA.
Je možné také vycházet při určování zkratové odolnosti přístrojů (jističů) z měření? Některé přístroje mají poměrně vysokou provozní nejistotu. Já jsem zakoupil přístroj FLUKE 1653B, kde je uvedeno ve specifikacích elektrického měření impedance smyčky a sítě při zkušebním proudu 20 A sinusoidní po dobu 10 ms v rozsahu 20 Ohm (rozlišení 0,01 Ohm) přesnost měření +-2 % + 4 čísla.
Předpokládám tedy, že je možné vycházet pouze z měření. A samotné měření by se mohlo vyrovnat výpočtům. Ideální je samozřejmě vycházet jak z výpočtů, tak z měření, ale ne vždy je možné provést obě varianty.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 3. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL