+

AC-215 Návrh jímací soustavy pro třídu LPS II

OTÁZKA:
Návrh jímací soustavy pro třídu LPS II

Otázky:

Zadání:

Mám objekt strojovny (část budovy – vestavek), viz obrázek č. 4 a celý objekt je zařazen do třídy LPS II. Střecha strojovny je pokryta hydroizolační střešní fólií (tloušťka 1,5 mm), která má reakci na oheň třídu E. Na střeše je samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (viz obrázek č. 4, odvětrací zařízení označeno RWA).

Poznámka:
Samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru má rozměr 2,5 x 1,0 m, obsahuje tepelnou pojistku a náplň CO2, která je umístěná přímo na otevíracím mechanizmu klapky, která se při určité teplotě otevře, odvětrací zařízení má kovový rám.

Návrh řešení:
Pro samočinné odvětrací zařízení chci navrhnout oddálený hromosvod i s ohledem na výfuky od VZT (viz obrázek č. 3).

Popis obrázků:

obrázek č. 1 - jímací tyč délky 1,5 m a její ochranný prostor R = 5,2 m (výpočet na obrázku č. 4, návrh bez ohledu na zařízení VZT),

obrázek č. 2 - jímací tyč délky 2 m a její ochranný prostor R = 7,0 m (výpočet na obrázku č. 4, návrh bez ohledu na zařízení VZT),

obrázek č. 4 - bokorys vestavku strojovny (umístění samočinného odvětracího zařízení a jímací tyče délky 1,5 m),

obrázek č. 3 - návrh řešení s ohledem na výfuky od VZT.

Otázky:

  • Mám např. jímací tyč délky 1,5 m, která ve svém ochranném prostoru nepokrývá samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře, ale mohu předpokládat, že pravděpodobnost úderu do kovového rámu samočinného odvětracího zařízení místo do jímací tyče je skoro nulová? (Tedy místo jímací tyče délky 2 m bych zvolil délku jímací tyče 1,5 m.)

  • Je možné dle obrázku č. 3 takto navrhnout oddálené hromosvody?

  • Nechť mám na střeše hydroizolační střešní fólií (tloušťky 1,5 mm), pod ní je minerální izolace tloušťky 160 mm a pod touto minerální izolací je profilovaný plech výšky 85 mm; jak odhadnu koeficient km? (Beton ani cihla to není, tedy navrhuji km = 0,8 – je to možné?)
Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 5. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL