+

AB-234 Dimenzování vzhledem k vyšším harmonickým

OTÁZKA:
Dimenzování vzhledem k vyšším harmonickým

Jakým způsobem dimenzovat nulové (střední) a fázové vodiče (kabely) vzhledem k zohlednění vyšších harmonických, zejména tedy třetí harmonické? Není možné vždy získat podklady od dodavatele napájeného zařízení. A v případě koncových prvků, jako jsou zásuvky, není možné předem stanovit jaké konkrétně budou instalovány zařízení, tedy např. počítače a jak velkou mírou budou působit vzhledem k vyšším harmonickým? A to například v bytových domech, kancelářích apod. Příloha C ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 sice informuje o tom, jakým způsobem provést výpočtem dimenzování vzhledem k podílu vyšších harmonických, ale já nejsem schopen odhadnout, jak velký podíl vyšších harmonických bude.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 6. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL