+

AD-347 Zóna 2 NE nebo jiná úprava

OTÁZKA:
Zóna 2 NE nebo jiná úprava

Obracím se na Vás s žádostí o technickou podporu při řešení následujícího problému. Ve stávající budově byla provedena rekonstrukce systému vytápění. V rámci této rekonstrukce byla provedena rekonstrukce výměníkové stanice VS1, která je vestavěná v budově. Vyznačena na plánu červeně. Tato stanice má obyčejné dveře, není nijak hermeticky uzavřena od ostatního prostoru (viz foto). V této stanici jsou instalovány rozváděče MaR a další elektrická zařízení v krytí pro normální prostředí.
Po provedené rekonstrukci investor našel protokol o prostředí, který uvádí, že v prostoru stanice je zóna 2 s nebezpečím výbuchu.
Můj dotaz zní: za jakých okolností je možné prohlásit prostor v dotčené stanici za prostor alespoň zóna 2 NE bez nebezpečí výbuchu. Nalezený protokol máte v příloze.
Přijaté opatření musí být na stavební nebo VZT profesi. Elektro zařízení ve stanici není možno měnit.

Otázku podává: Josef Lavický
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 7. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL