+

AG-297 Připojování plynových kamen – připojování objektů v podniku

OTÁZKA:
Připojování plynových kamen – připojování objektů v podniku

1. Před připojením plynových kamen je nutno instalovat jen samostatnou zásuvku 230 V/16 A na elektrickou jiskru? Která norma toto řeší?

2. Daný podnik je napojen z přípojkové skříně, která obsahuje 12 ks pojistkových spodků (určité velikosti), tedy je možnost připojovat další objekty v podniku z přípojkové skříně (ne jeden napájecí kabel z přípojkové skříně, který vede do rozváděče, z kterého jsou napájeny další objekty v podniku).
Za podmínky, že jeden napájecí kabel z přípojkové skříně do rozváděče je výkonově dostačující i pro ostatní zamýšlené objekty, kdy se použije více napájecích kabelů z přípojkové skříně pro ostatní objekty?
Řeší toto norma pro přípojky?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 10. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL