+

AF-126 Ještě dotaz ke spínačům v zóně 0 bazénů

OTÁZKA:
Ještě dotaz ke spínačům v zóně 0 bazénů

V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 platí, že základní ochrana se nevyžaduje, jestliže jmenovité napětí v síti SELV nepřesahuje 25 V DC.
Pokud tedy použiji spínač v síti SELV 24 V DC a umístím ho do zóny 0 u bazénu se zdůvodněním dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, že napětí SELV nepřesahuje 24 V DC a tudíž se základní ochrana v tomto případě nevyžaduje. Bude vše z hlediska ČSN v pořádku? Pořád mě straší citace normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 3: " V zóně nesmí být instalován žádný spínací a řídicí přístroj........." Navíc tato norma nijak nespecifikuje rozsah napětí sítě SELV pro spínače.
I když jak se domnívám je zřejmé, že nebezpečí úrazu el. proudem v případě použití SELV 24 V DC v zóně 0 nehrozí.

Otázku podává: Bouda Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 12. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL