+

AC-239 Ochrana UNIMO buňky před bleskem (nový příspěvek 13. 2. 2012)

OTÁZKA:
Ochrana UNIMO buňky před bleskem

Dotaz k montáži stožárů mikrovlnných spojů elektronických komunikací na (jednopodlažní) objekty z hlediska ochrany proti blesku ČSN EN 62305-3 a 4. Prosím Vás rovněž dále o názor na níže uvedenou problematiku:
V městské části průmyslové oblasti se nacházejí 2 jednopodlažní budovy vzdálené cca do 100 m od sebe, které mají být propojeny mikrovlnným datovým spojem (internet, intranet).Vzhledem k tomu, že mezi oběma objekty parkují kamiony, je nutné s parabolickými anténami se dostat aspoň do výše 5 m. Situaci dokumentuje přiložený náčrt.

1. Jednopodlažní zděná budova s plochou střechou půdorysu cca 10 x 6 m a kancelářemi je opatřena jímacím vedením a 2 svody. Zde navrhuji ošetřit stožár s vnější technologií následně:
- Kotvení se stožárem uchytit do budovy tak, aby vzdálenost kovové konstrukce byla od všech částí hromosvodu vzdálena minimálně o „s“ (cca 65 cm). Na stožár umístit oddálený jímač s dielektrickými distancemi a tento připojit na stávající jímací vedení.
- Spodní část stožáru spojit vodičem CY4 mm2 žz a tento přivést na přípojnici pospojování v rozváděči elektronických komunikací. Rozváděč elektronických komunikací vybavit pro příslušný kabel k anténě přepěťovou ochranou tř. II.

2. Jednopodlažní dřevěná (opatřená dřevěným obložením) UNIMO buňka, která nemá žádný bleskosvod a slouží pro strážní službu. Přívod elektrické přípojky nn je ošetřen kabelem v zemi.

Je tedy otázkou, zda situaci vyřešit obdobně jako u jednopodlažní budovy dle 1 s tím, že svod oddáleného hromosvodu se uzemní na strojený zemnič (napadá mne kousek výkopu kombinovaný s tyčí, zda se dosáhne požadovaného zemního odporu okolo 10 Ohmů. Nebo prostě se s investorem dohodnout a udělat zápis o tom,že investor nepožaduje řešení ochrany proti blesku v souvislosti s instalací mikrovlnného spoje elektronických komunikací).

Datovy_mikrovlny_spoj.jpg (167126 bytes)

Otázku podává: Studnička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 1. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL