+

AC-242 Hromosvod na objektu pro skladování nafty

OTÁZKA:
Hromosvod na objektu pro skladování nafty

Provozovatel požaduje provést revizi hromosvodu na objektu skladování nafty. Objekt je starý cca 15 let, dokumentace není k dispozici. Jedná se o dvě obezděné cisterny přikryté plechovou střechou. Cisterny mají odvětrávací potrubí vyčnívající cca 2 m nad střechu. Toto potrubí je využito jako náhodný jímač. Uvnitř skladu jsou ke konstrukci cisterny připojeny svody FeZn průměr 8 mm a přes zeď vyvedeny ven, kde jsou přes zkušební svorky uzemněny. Střecha je plechová a je pospojena s odvětrávacím potrubím.
Je takové technické řešení vhodné a správné?
Při každém úderu blesku musí bleskový proud projít částí konstrukce cisterny.

Otázku podává: David Morávek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 2. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL