+

AB-330 Vypínání jističe výtahu

OTÁZKA:
Vypínání jističe výtahu

Chtěl jsem se zeptat, co to může být, když vypadává deion od výtahu 50 A před elektroměrem a taky pojistky 35 A umístění ve strojovně výtahu spolu s chráničem?
Údržba výtahu zvedla pojistky ve strojovně na 50 A, a po této úpravě pak vypadával jen deion 50 A před elektroměrem. Přitom se zkontrolovaly a dotáhly všechny spoje od deionu až po pojistky ve strojovně a pořád vypadává deion .
Údržba tvrdí, že motor je v pořádku a když dochází ke zkratům, tak kdyby v motoru něco bylo, tak by se to už při tolika zkratech projevilo, a že i ostatní instalace za těmito pojistkami je v pořádku. Tvrdí, že je něco na přívodu k pojistkám. Taky tvrdí, že se něco může dostat zvenku do okruhu pro výtah ve strojovně, a tím taky prý může docházet ke zkratu.
Je pravda, že při kontrole bylo zjištěno, že v HDS je zoxidovaná sběrnice PEN. Je možné, že by při tomto špatném přechodovém odporu docházelo k vypadávání pojistek a deionu? Taky by bylo možné, že by byl špatný deion a dochází v něm při špatném přechodu ke snížení napětí, a tím vypadávají jak deion, tak i pojistky s chráničem?

Otázku podává: Krasl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 5. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL