+

DA-462 Revize dříve zřízené elektrické instalace

OTÁZKA:
Revize dříve zřízené elektrické instalace

Chci se zeptat, zdali mohu provést revizi elektrické instalace, která byla zbudována před deseti lety, dle dřívějších platných norem. Zákazník, pro kterého mám revizi dělat, nebyl schopen si, pro mne z neznámého důvodu, instalaci a následnou revizi během deseti let zajistit. Teď tuto revizi potřebuje pro kolaudaci objektu.
Dle mého názoru si myslím, že takovouto revizi nemohu provést.
V normě ČSN 33 2000-1 ed. 2 je sice v předmluvě napsáno, že el. zařízení provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla zřizována, lze ponechat beze změny, jestliže neohrožují zdraví, ani nejsou nebezpečná životu, ale zároveň se zde píše, že za stejných podmínek je možné podle příslušných dříve platných předpisů a norem dokončit projekčně a realizačně rozpracované akce do 18 měsíců po nabytí účinnosti příslušné normy řady ČSN 33 2000. Norma ČSN 33 2000-1 ed. 2 nabyla účinnosti v květnu roku 2009, což do dnešního dne je přes tři roky.

Otázku podává: Vlastimil Chalupa
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 8. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL