+

AG-309 Zakončení slaněných vodičů ve svorkách

OTÁZKA:
Zakončení slaněných vodičů ve svorkách

Při první pravidelné revizi elektrického zařízení strojního zařízení – výsledku zkoušek a ověřování elektrického zařízení strojního zařízení jsme zjistili, že výrobce technologie spojoval slaněné vodiče v kabelech H05VV-F ke snímačům v rozbočovacích krabicích (A11, A8) bez použití ukončovacích dutinek v lámacích svorkách (rok instalace technologie – 2010, rozvody v prostorech s nebezpečím požáru hořlavých prachů). V revizní zprávě jsme v závadách uvedli rozpor s čl. 526.8.1 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Výrobce však zaujal stanovisko, že v době realizace tato ČSN neplatila. To je sice pravda, ale nám se jeví provedení spojů velice neprofesionální.
Existuje rozpor s ČSN, které v té době platily?

Otázku podává: Zahradníček Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 9. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL