+

AB-332 Rozváděče a zkraty

OTÁZKA:
Rozváděče a zkraty

Chcela by som poznať váš názor na článok 10.11.2 z EN 61439-1, vydanie september 2010.
V článku sa píše, že preverenie skratovej výdržnej schopnosti sa nevyžaduje pre:
a) rozvádzače s menovitým krátkodobým výdržným prúdom alebo menovitým podmieneným skratovým prúdom neprevyšujúcim 10 kA,
b) rozvádzače istenými prístrojmi, ktoré pri maximálnom dovolenom predpokladanom skratovom prúde na svorkách vstupného obvodu rozvádzača obmedzia prúd na 17 kA.

Moje otázky:
1. Máme distribučnú sieť s predpokladaným skratovým prúdom napr. 8 kA.
Ak do tejto siete napojíme rozvádzač nn, ktorý je dimenzovaný napr. 10 kA, je to prípad „a)“ a nie je nutné rozvádzač podrobiť skratovej skúške?

2. Máme distribučnú trafostanicu s transformátorom, ktorý má na výstupe nn predpokladaný skratový prúd napr. 25 kA.
Ak v tejto trafostanici použijeme na vstupe do rozvádzača nn istič, ktorý je dimenzovaný napr. na 30 kA a má obmedzujúcu schopnosť 16 kA (na výstupe z tohto ističa, a teda aj na prípojniciach rozvádzača nn bude najviac 16 kA), je to prípad „b)“ a nie je nutné rozvádzač podrobiť skratovej skúške?

Otázku podává: Ing. Melania Kozejova
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL