+

AC-257 Zapojení SPD typu 1 a 2

OTÁZKA:
Zapojení SPD typu 1 a 2

Majitel chce co nejdříve kolaudovat, ale já mám menší problém se svodiči přepětí.
V hlavním rozváděči RD je instalován svodič FLP-B+C MAXI VS/3. Na objektu je instalován hromosvod, uzemnění okružní (FeZn 30 x 4 – zemní odpor = 9 ohmů). Z tohoto zemniče je napojena hlavní ochranná přípojnice v hlavním rozváděči vodičem CYA 25 mm2 v délce cca 5 m. Z ní je poté napojen popsaný svodič přepětí.
Mám takový pocit, že při úderu blesku toto nebude vyhovovat.

Otázka zní :
1. Lze takto provedenou ochranu prohlásit za vyhovující a vystavit na ni revizní zprávu s posudkem - schopno provozu?
2. Jaký minimální průřez a v jaké délce musí mít vodič odbočující od FeZn 30 x 4 do hlavní ochranné přípojnice v hlavním rozváděči, aby toto vyhovělo:
a) je-li instalován hromosvod,
b) není-li instalován hromosvod.
3. Jaký průřez musí mít vodič z HOP v hl. rozváděči do svodiče přepětí?
A jakým článkům ČSN toto nevyhovuje, nebo vyhovuje.

Otázku podává: František Dědeček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL