+

AG-313 Ovládání přes nulu (nový příspěvek 23. 1. 2013)

OTÁZKA:
Ovládání přes nulu

Dobrý den, jako revizní technik jsem prováděl revizi rozváděče venkovního osvětlení. Rozváděč obsahuje silové obvody, koncipované jako síť TN-C a obvody ovládací, provedené jako síť TN-S. Při kontrole právě ovládacích obvodů jsem zjistil, že všechny kontakty, které slouží pro ovládání relé a stykačů, jsou zapojeny na straně nulového vodiče N, přičemž fázový vodič ovládání je přes jistič přímo připojen na svorky A1 všech relé a stykačů. Nešlo však o chybu výrobce rozváděče, protože následnou kontrolou dokumentace jsem si ověřil, že zapojení je provedeno zcela přesně podle návrhu projektanta. Osobně se domnívám, že se zde projektant dopustil zásadního pochybení, protože jednopólové spínání nulovým vodičem je v rozporu se zněním čl. 465.1.2 ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, navíc případný průraz takového ovládacího vodiče na kostru rozvaděče může způsobit náhodnou nebezpečnou operaci, což je v rozporu s čl. 7.5.5.2 ČSN EN 60439-1 ed. 2. Dle mého mínění je ovládání nulovým vodičem, který až na přísně stanovené výjimky (např. ovládání sazby v neměřených částech rozvodů distributorů el. energie) nemá logické opodstatnění. Toto však je pouze můj názor a Vás bych se rád zeptal, zda považujete můj výklad předpisů za správný a doporučil byste mi uvést výše zmíněnou situaci jako revizní závadu, nebo zda víte o možnosti, která by takovéto jednání projektanta ospravedlňovala a uvedla je do souladu s předpisy…

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 1. 2013
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL