+

AD-422 Úprava vyhodnocení vnějších vlivů

OTÁZKA:
Úprava vyhodnocení vnějších vlivů

Výrobní hala z roku 2009 je navržena a postavena jako výrobní prostor pro montáž a povrchovou úpravu automobilových náprav. Součástí výrobního procesu je i linka povrchových úprav (lakovací linka). Lakovací linka je dodána jako jeden celek v provedení Ex pro nanášení hořlavých kapalin a pro tyto prostory jsou určeny vnější vlivy BE3N2 - Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par a částečně BE2N3 - Nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
V lakovací lince se od samého počátku stříká vodou ředitelnými barvami a hořlavé kapaliny se používají jen jednou týdně v omezeném množství k čištění zařízení. Provozovatel požaduje přehodnotit vnější vlivy, aby snížil náklady na provoz. Já si myslím, že tím sníží i bezpečnost zařízení a toto mu nedoporučuji.
Jaký je Váš názor?

Otázku podává: Miloslav Lavička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 1. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL