+

AC-259 Oddělení jímačů a svodů od střešních izolačních panelů

OTÁZKA:
Oddělení jímačů a svodů od střešních izolačních panelů

Obracím se na Vás s následující otázkou. Dle čl. 5.2.4 a čl. 5.3.4 ČSN EN 62305-3 ed. 2 je třeba dodržet vzdálenost 10 cm mezi jímacím, resp. svodovým vodičem a hořlavými materiály. Mým úkolem je navrhnout ochranu před bleskem výrobní haly, jejíž střešní plášť je tvořen sendvičovým panelem KS1000 X-DEK s polyuretanovým jádrem s foliií tl. cca 1 mm na povrchu. Jádro má dle sdělení výrobce tř. reakce na oheň E, folie E dle ČSN 73 0810. Tzn. jde o hořlavé materiály. Podobně je obvodová konstrukce tvořena sendvičovým panelem s polyuretanovou izolací tl. 1 000. Dle sdělení výrobce je panel jako výrobek hořlavý, tř. reakce na oheň B (pláště A1, polyuretan E).
Objekt je začleněn do třídy LPS II, zřízena bude mřížová jímací soustava se svody, zemnič typu B.
Prosím o odpověď, zda musím na střeše i stěnách dodržet předepsanou vzdálenost jímacího (svodového) vodiče 10 cm dle uvedených článků 5.2.4 a 5.3.4. Konzultoval jsem tuto případnou vzdálenost co do provedení podpěr (vodorovného i svislého vedení) s výrobcem hromosvodného materiálu a bylo mi sděleno, že se na stavby z těchto PUR panelů užívají výhradně podpěry o výšce 6 až 7 cm a že podpěry 10 cm vykazují značně problematické uchycení do plechového pláště panelu (vykazují velkou páku).

Otázku podává: Ing. Daniel Hajzler
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 2. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL