+

AG-319 K požadavkům na doplňující ochranné pospojování

OTÁZKA:
K požadavkům na doplňující ochranné pospojování

Prosím o zodpovězení dotazu ohledně prozatímního elektrického zařízení – staveniště. Jedná se o provedení hlavního vypínače staveništního rozvaděče v souvislosti s jeho přístupností a funkčností.
Dle ČSN 34 1090 ed. 2 je opakovaně kladen důraz na umístění hlavního vypínače, aby byl řádně označen („Vypni v nebezpečí “), umístěn na přístupném místě, všichni pracovníci prokazatelně proškoleni, v noci aby byl osvětlen, apod. Z tohoto vyplývá, že u tohoto prvku je velmi důležitá jeho funkce. Pokud je to vypínač mechanický s ovladačem vyvedeným vně rozváděče a uzamykatelný, tak je to myslím zajištěno.
Pokud je ale využito k vypínání staveništního rozvaděče hlavního jističe v kombinaci se Stop tlačítkem umístěným vně rozvaděče (uzamykatelná jsou dvířka rozvaděče), tak dle mého názoru není možno využít (je přímo nebezpečné použít) napěťovou cívku k vypnutí rozvaděče.
Myslím, že se zde jedná o bezpečnost osob a je tedy nutné zajistit bezpečnostní vypnutí pomocí podpěťové cívky.

Otázku podává: Moravec Petr
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 4. 2013
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL