+

AB-339 Průřez ochranného vodiče v osvětlovacím stožáru

OTÁZKA:
Průřez ochranného vodiče v osvětlovacím stožáru

Prosím o odpověď na otázku týkající zapojení uvnitř stožáru VO. Kabelové rozvody VO jsou provedeny kabelem CYKY J4 x 10. Každý stožár je připojen drátem FeZn 10 na zemnič vybudovaný páskem FeZn 30 x 4 mm. Instalace uvnitř stožáru je provedena kabelem CYKY J3 x 1,5 (napojení svítidla). Uvnitř stožáru je provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4. Otázka zní: může být tento vodič použit pro spojení svorkovnice PEN s kostrou stožáru nebo platí průřezy uvedené v tab. 54.2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3?

Otázku podává: Krsička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 6. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL