+

AC-271 Určování sběrné plochy

OTÁZKA:
Určování sběrné plochy


Mám následující dotazy k ČSN EN 62305-2 ed. 2:
1. K obrázku A.4: zajímalo by mě, dle kterého vzorce se bude sběrná plocha počítat; zda dle (A.2) a nebo (A.3).
2. Jaký činitel polohy CD bude pro stavbu 4 použit, pokud bude stát v rovině a bude sama (neberu-li v úvahu její druhou polovinu).
3. Pokud není osamocená stavba na rovném terénu, mohu při grafické metodě opět použít přímku se sklonem 1/3, (z vrchní části stavby) vedenou k myšlené vodorovné rovině (na které by dům stál, pokud by byl v rovině) a kde tato přímka protne skutečný terén, bude hranice sběrné plochy?
4. V této normě mi chybí definice sběrné plochy.
5. Mohu objekty s jinou než plochou střechou, brát jako pravoúhlé dle A.2.1.1?
6. Neměla by sběrná oblast domu, nějak korespondovat s valící se koulí a nebo ochranným úhlem?

Otázku podává: Bouda Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 7. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL