+

AB-340 Průřez vedení od elektroměru k rozváděči rodinného domu

OTÁZKA:
Průřez vedení od elektroměru k rozváděči rodinného domu

Potřeboval bych poradit s problémem, jak správně dimenzovat vedení od elektroměru k podružnému rozváděči rodinného domu. (Stupeň elektrizace B nebo C.)
V ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.5.2 je uvedeno, že průřez vedení od elektroměru k podružnému rozváděči musí odpovídat článku 7.4.6, v kterém je odvolávka na tabulku minimálních průřezů v příloze D. Dle výše uvedených článků normy a přílohy D je tedy nutno použít na vedení od elektroměru k podružnému rozváděči vodiče minimálně Cu 10 mm2.
Dle mé zkušenosti je většina podružných rozváděčů připojena z elektroměrového rozváděče kabely CYKY 5C x 6. Jestli správně chápu výše uvedené skutečnosti, tak je to špatně a všude, kde je určen stupeň elektrizace B případně C, je nutno použít kabel s průřezem 10 mm2.
V normě ČSN 33 2130 ed. 2 se hovoří pouze o bytech - předpokládám, že všechny skutečnosti uvedené v normě jsou použitelné i pro rodinné domy.

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 7. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL