+

AG-330 Instalovat pro celý rodinný domek ze dřeva proudový chránič 300 mA?

OTÁZKA:
Instalovat pro celý rodinný domek ze dřeva proudový chránič 300 mA?

Mám rodinný domek - chatu, kde je stavební konstrukce tvořena převážně dřevěnými materiály.
Řeším otázku, zda instalovat do hlavního rozváděče pro celou instalaci centrální proudový chránič 300 mA, který bude chránit kompletní rozvod elektroinstalace nn v objektu, potažmo hořlavé stavební konstrukce budovy, před tepelnými účinky unikajících plazivých proudů.
Dle ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.17 se musí instalovat v souladu s ČSN 33 2000-4-482.
Když se ale podívám do ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.7, tak 300mA chránič je předepsán pouze pro prostory s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot (čl. 482.1). Pro prostory s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích (čl. 482.2) zde toto není.
Totéž v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 čl. 422.4 – zde povinnost 300 mA chránič není.
Totéž v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 pro CA1 v tabulce ZA1 na str. 46 odkaz na normu HD 384.4.42, tj. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.
Musí být instalován nebo ne?
Mezi projektanty jsem se setkal s vyjádřeními ano i ne.

Otázku podává: Karel Dvořáček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 10. 2013
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL