+

AB-347 Oteplení odporového drátu

OTÁZKA:
Oteplení odporového drátu

V současné době řeším technický problém, kterým jsem zatížil několik svých kolegů i specializovaných pracovišť, a momentálně listuji v publikaci "Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady", v níž je v kapitole 9 "Jištění vedení z hlediska jeho oteplení" popisován problém, který v podstatě řeším.
Mým problémem je oteplení, ale nikoliv vodiče, ale oteplení odporového drátu použitého k překlenutí izolačního spoje vřazeného do plynovodního potrubí.
Budoucí provozovatel nám stanovil doložit použití drátu výpočtem, a především doložit, jaká bude povrchová teplota drátu při toku 50 A po dobu několika desítek sekund. Odporový drát navrhujeme umístit do spodku nožových pojistek, popř. využít nožovou pojistku po vyjmutí tavného drátku jako nosný materiál pro navinutí kanthalového drátu.
Informovali jsme se o odporových materiálech na trhu a byl nám doporučen materiál KANTHAL AF. Z přiložené tabulky navrhujeme použití drátu KANTHAL AF o průměru 3,0 mm, který má při 20 stupních celsia odpor 0,197 ohm při délce 1 m.
Jako projektant mám obavu, aby přehřátí nebylo v takové míře, aby nedošlo k přehřátí nerezové skříně a tím k ohrožení třetích osob, popř. aby nedošlo k požáru okolního porostu.
Prosím sdělte mi, zda principiálně pro řešení mého problému lze využít kapitoly 9 uvedené publikace. Obracím se na Vás se žádostí o pomoc, radu, nasměrování při řešení nastíněného problému.

Otázku podává: J. F.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 12. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL