+

AD-439 Požární odolnost vodičů a kabelů v chráněných únikových cestách

OTÁZKA:
Požární odolnost vodičů a kabelů v chráněných únikových cestách

Dnes vycházíme vždy z vyjádření požárních techniků, kteří se v podstatě ve výkladu požárních norem shodují.
Jeden s problémů je však článek 12.9.2 odstavec c) z ČSN 73 0802:2009, v kterém dost často není shoda a vzniká problém při realizaci projektů.
Proto žádám o Vaše vyjádření k výše uvedenému článku s ohledem na odstavec o provedení kabelových rozvodů v prostoru únikových cest:
V případě chráněných únikových cest se vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, hodnotí podle čl. 12.9.2 bodu a) nebo bodu c) .
Řešení bodu je a) je jednoznačné, ale žádám o vyjádření k bodu c) [ČSN 73 0802:2009 čl. 12.9.2. c)], s ohledem na uložení kabelů pod omítkou (min. 10 mm) a s požadavkem, že kabel musí odpovídat ČSN IEC 60331.

Otázku podává: Kuneš Vratislav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 12. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL