+

AD-440 Elektrotepelné spotřebiče - vzdálenosti od hořlavých materiálů

OTÁZKA:
Elektrotepelné spotřebiče - vzdálenosti od hořlavých materiálů

Poslal jsem na firmu"ALGECO" dotaz, jaká je "Třída reakce na oheň". Oni mi poslali certifikát, ve kterém je uvedeno "DP3" – podle ČSN 73 0810 čl. 3.2.5. Tam je uvedeno, že se jedná o třídu reakce na oheň v rozsahu C až F - stupeň hořlavosti dle starého značení to je C1 - C3. Provádět el. instalaci je nutno dle ČSN 33 2312/Z1 s tím, že podružnou rozvodnici je nutno podložit nehořlavou tepelně izolační podložkou a zároveň i rozvodné krabice. Radiátor - přímotop II. tř. může být na stěně bez podložení?

Otázku podává: Šimek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 1. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL