+

AD-442 Nehořlavé podložky nebo chránič?

OTÁZKA:
Nehořlavé podložky nebo chránič?

Mám k Vám dotaz ohledně podkládání el.instalace v daných kontejnerech.
Poslal jsem na firmu“ALGECO“ dotaz, jaká je „Třída reakce na oheň“. Oni mi poslali certifikát - viz příloha, ve kterém je uvedeno“DP3“ podle ČSN 73 0810 čl. 3.2.5, kde je uvedeno, že se jedná o třídu reakce na oheň v rozsahu C až F - stupeň hořlavosti dle starého značení to je C1 až C3. Provádět el. instalaci je nutno dle ČSN 33 2312/Z1 s tím, že podružnou rozvodnici je nutno podložit nehořlavou tepelně izolační podložkou.
Platná ČSN 33 2312/Z1 neuvádí nic o proudových chráničích jako alternativní řešení.
Podle ČSN 33 2000-4-482 v čl. 482.1.7 je uvedeno, že el. instalace musí být chráněna RCD – 300 mA.
V dané rozvodnici je umístěn RCD – 30 mA – pro celou el. instalaci. Musí být el. instalace za daným chráničem podložena tepelně izolační podložkou? (Jedná se o rozvodné krabice, zásuvky, vypínače atd.).

Otázku podává: Šimek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 1. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL