+

AC-276 Vizuální kontrola LPS

OTÁZKA:
Vizuální kontrola LPS

Obracím se na vás s prosbou o tuto informaci. V ČSN EN 62305-3 z roku 2006 je v tabulce E.2 termín vizuální kontroly LPS pro třídu III a IV 2 roky. V ČSN EN 62305-3 ed. 2 z roku 2012 jsou termíny vizuálních kontrol sníženy na 1 rok. Je potřeba tyto termíny dodržovat pouze pro nově zřízené LPS, nebo i pro ty, které byly zřízeny před účinností normy ČSN EN 62305-3 ed. 2?

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 2. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL