+

DA-530 Úprava odběrného zařízení podle parametrů dodávané elektřiny

OTÁZKA:
Úprava odběrného zařízení podle parametrů dodávané elektřiny

Vlastníme trafostanici 10/0,4 kV a provozovatel distribuční soustavy bude měnit napětí sítě kabelového vedení z 10 kV na 22 kV. Z důvodu změny napětí sítě po nás požaduje provést úpravy trafostanice s odkazem na § 25 a § 28 zákona č. 458/2000 Sb. Máme za to, že budeme muset na své náklady provést výměnu elektroinstalace vn počínaje koncem přípojky vn, tak jak je definována v § 45, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., to jest úpravu kobky a rozvodů před transformátorem, výměnu transformátoru, kontrolu a případně změnu uzemnění atd. Za klíčový považujeme § 28, odst. 2, písm. h), který říká, že zákazník je povinen při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám.
Rozumíme tomu správně?

Otázku podává: Ing. Radim Strycharski
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 9. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL