+

DA-534 Dokumentace staveb a určení vnějších vlivů

OTÁZKA:
Dokumentace staveb a určení vnějších vlivů

Ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bylo v příloze 2 bodu 3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody uvedeno:
3.7.1. Technická zpráva
a) základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů.
Dne 28. 2. 2013 vyšla vyhláška. č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 Sb.
Když si otevřeme dnes vyhlášku č. 499/2006 Sb., výše uvedený text tam již nenajdeme.
Můžete nám sdělit, ve kterém platném zákoně, popř. vyhlášce je daná povinnost určení vnějších vlivů v dokumentaci stanovena?

Otázku podává: Jiří Zahradníček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 11. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL