+

AD-457 Použití vodičů modré barvy

OTÁZKA:
Použití vodičů modré barvy

Prosím o odpověď na otázku možnosti použití vodičů světle modré barvy v řídicích obvodech SELV/PELV. Konkrétně se jedná o řídicí obvody profese měření a regulace, ve kterých se v praxi běžně používá kabel JYTY-O 2 x 1 se světlemodrým vodičem pro připojení např. teplotních snímačů, beznapěťových pomocných kontaktů atd. Pro úplnost dodávám, že se jedná o instalace, kde jsou ve společném rozváděči MaR s řídicími obvody SELV/PELV také obvody technologického silnoproudu pro napájení např. motorů, čerpadel atd. Norma ČSN EN 60445 ed. 4 udává, že pokud není v systému nulový vodič nebo vodič středního bodu, je možné vodič světle modré barvy použít i k jiným účelům (s výjimkou ochranného vodiče). Prosím o upřesnění, zda je v uvedených instalacích možné prvky řídicích obvodů SELV/PELV připojovat s využitím světle modrých vodičů v kabelových rozvodech či zda je nutné použití více žilového kabelu např. JYTY-O 3 x 1.

Otázku podává: Jan Anděra
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 11. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL