+

AC-296 Výstražné tabulky na svodech LPS

OTÁZKA:
Výstražné tabulky na svodech LPS

Je potrebné umiestniť výstražnú tabuľku zakázané zdržiavať sa v okolí zvodu bleskozvodu do vzdialenosti 3 m pri zvodoch:

- mrežových a betónových stožiarov,
- murovaných trafostaniciach,
- kioskových trafostaniciach, ktorých zvod tvorí Faradayová klietka samotného skeletu.

Ak áno, je potrebné uvedenú tabuľku doplniť aj jestvujúce zvody?

Otázku podává: Ivan Sotak
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 12. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL