+

AD-466 K periodické revizi regulačních stanic plynu

OTÁZKA:
K periodické revizi regulačních stanic plynu

Máme dotaz ohledně periodických revizí regulačních stanic plynu ve vnitřních provozech firem. Tyto regulační stanice byly instalovány cca kolem r. 1980. Na těchto regulačních stanicích je provedeno elektrické odporové vyhřívání (6 kW) v provedení Ex 8 (S). Tento typ nevýbušného závěru se již v současné době nepoužívá.
Stávající ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 – automatickým odpojením od zdroje, zvýšena doplňkovou ochranou – místním doplňujícím pospojováním – bez předřazeného proudového chrániče. Elektrický ohřev v dobrém stavu – izolační odpor 16 MOhmu.
Dle čl. 7.4 ČSN EN 60079-14 ed. 3 – v sítích TT nebo TN musí být použit pro odporové topné zařízení proudový chránič (RCD) se jmenovitým svodovým vypínacím proudem nejvýše 100 mA. Přednost má být dána proudovým chráničům (RCD) se jmenovitým svodovým vypínacím proudem 30 mA.

Dotaz:
Mohou být tato zařízení provozována bez proudového chrániče do doby skončení jejich životnosti, popř. modernizace ovládání apod.?
Domníváme se, že ano.
Proudový chránič mohu pouze doporučit v revizní zprávě.
Setkali jsme se totiž s názorem, kdy externí kontrolní orgán striktně požadoval instalaci proudového chrániče.

Vysvětlení k dotazu:
Odporové topné zařízení není chráněno proudovým chráničem – pro omezení tepelných účinků v důsledku abnormálních zemních poruch a zemních unikajících proudů, musí být nainstalována dodatečná ochrana:
v sítích TT nebo TN musí být použit proudový chránič (RCD) se jmenovitým svodovým vypínacím proudem nejvýše 100 mA. Přednost má být dána proudovým chráničům (RCD) se jmenovitým svodovým vypínacím proudem 30 mA – čl. 7.4 ČSN EN 60079-14 ed. 3.
Oprava (výměna rozváděče) stávajícího zařízení proběhla za platnosti ČSN EN 60079-14 ed. 2, která určovala proudový chránič pouze u provedení Exe.
Pro zvýšení bezpečnosti doporučuji toto dovybavení po dohodě s výrobcem rozváděče provést.

Otázku podává: Zahradníček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 4. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL