+

AD-468 Vnější vlivy řešené v ČSN 33 2000-4-482

OTÁZKA:
Vnější vlivy řešené v ČSN 33 2000-4-482

Vedeme s kolegy polemiku nad tím, zda ustanovení ČSN 33 2000-4-482 platí pro BE2N1 + BE2N2 + BE2N3 nebo zda se vztahuje pouze na hmoty s hromaděním prachu. Z všeobecného ustanovení to není dostatečně jasné a další ustanovení se zabývají hmotami:
- 482.1.xx zpracovávanými a skladovanými,
- 482.2.xx hmotami ve stavebních konstrukcích,
- 482.3.xx prostory se zbožím s vysokou vlastní hodnotou (nenahraditelné).
Nenalezli jsme zde zmínku o hořlavých kapalinách a v ustanovení o hořlavých hmotách je uváděn i hořlavý prach. Vzhledem k tomu, že norma je vypracovaná v návaznosti na určení vnějších vlivů, měla by ctít i stejná názvosloví. Pro nás je prozatím zmatečná a těžko se v ní orientujeme. Výklad se různí i mezi školicími středisky.
Můžete nám podat bližší informace?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 4. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL