+

AB-366 Stanovení časové oteplovací konstanty kabelu

OTÁZKA:
Stanovení časové oteplovací konstanty kabelu

Jde mi o praktický výpočet časové oteplovací konstanty u kabelu CYKY 5C x 4 mm2, uloženého na vzduchu, teplota okolí 30 °C, dovolená provozní teplota 70 °C, jmenovitý proud 34 A.

Výrobce Draka kabely - konkrétně u tohoto kabelu konstantu neuvádí.

Výrobce NKT kabely - uvádí konstantu 89 s.

Dle ČSN 33 2000-5-523:1994 tabulka 52-NK2 (norma již neplatí) – konstanta je 425 s.

V novější normě (ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – také již neplatí) již tato hodnota (ani časové konstanty jiných vodičů a kabelů) není uvedena.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 6. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL