+

AC-309 Potrubí s vodíkem jako náhodný jímač

OTÁZKA:
Potrubí s vodíkem jako náhodný jímač

Chtěl bych se Vás zeptat, zda je z hlediska ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 správně níže popsané řešení, kdy je vedeno potrubí s vodíkem (tlak 0,6 MPa) na zábradlí na střeše průmyslového objektu. Potrubí nemá příruby, pouze svary a armatury. Je vedené od země vnějškem po opláštění, následně po střeše objektu na zábradlí a pak je zaústěno střechou do objektu. Na střeše je kovové potrubí (Ø 57 x 3,2 mm) uchyceno pomocí držáků s gumovou izolací k zábradlí na hraně pochozí střechy objektu. Zábradlí je kovové, vedené kolem střechy a je každých 10 m připojeno k jímací soustavě na střeše objektu – slouží tedy jako náhodný jímač. Objekt je stupňovitého tvaru (má tři střechy), tvořen je ocelovým skeletem a byl zařazen do LPS II. Svody jsou tvořeny nosnými sloupy objektu (cca po 10 m), jímací soustava na střechách je mřížová a je připojená přes okraj střechy k ocelovým nosným sloupům. Přikládám skicu situace s přibližnými rozměry objektu.

1. Prosím o vyjádření, zda je možné takto uložit potrubí vodíku na střeše. Dá se přijmout argument, že zábradlí tvoří jímač a potrubí je v jeho ochranném úhlu, aniž by zde byla stanovena dostatečná vzdálenost? Mělo by být potrubí vodivě spojeno se zábradlím i když nevyhovuje tloušťka stěny potrubí dle čl. 5.2.5?

2. Jak je definovaná dostatečná vzdálenost u objektu tvořeného ocelovým skeletem, na jehož střeše je mřížová jímací soustava a svody jsou tvořeny nosnými sloupy, které jsou vzájemně spojeny pod střechou a uzemněny na obvodový zemnič?

Otázku podává: Petr FRIDRICH
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 7. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL