+

AF-162 Elektrická zařízení v podhledu nad prostorem koupelny

OTÁZKA:
Elektrická zařízení v podhledu nad prostorem koupelny

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká možnosti instalace elektrických zařízení do podhledu nad prostorem koupelny se sprchovým koutem. Konkrétně se jedná o instalaci fancoilové jednotky VZT (FCU) nad sádrokartonový podhled, který bude instalován ve výšce 2 300 mm nad podlahou místnosti koupelny. Jednotka FCU bude vybavena ventilátorem a ventily topné a chladící vody s napájecím napětím 230 V. Krytí samotného ventilátoru je IPXXB a krytí ventilů IP43. Jištění elektrických částí bude provedeno s použitím chrániče s vybavovacím proudem 30 mA a bude provedeno doplňující ochranné pospojení vodivých částí. Kabelové rozvody budou připevněny na povrchu stropu místnosti koupelny a nebudou tedy položeny na deskách a roštu stropního podhledu. Jednotka FCU je určena pouze pro větrání vedlejší obytné místnosti. Do podhledu místnosti koupelny byla navržena projektantem VZT, jelikož nebylo z prostorových důvodů možné jiné umístění. Samotný sádrokartonový strop bude mít tloušťku jedné sádrokartonové desky, tedy 12,5 mm a budou v něm instalovány montážní otvory pro servis jednotky FCU. Jednotka FCU má být situována nad vstupem do kabiny sprchového koutu a nebude tedy umístěna přímo nad sprchovým koutem. Vzhledem k výšce sádrokartonového podhledu 2 300 mm se bude jednotka FCU dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 nacházet v zóně 2 koupelnového prostoru. Na základě výše uvedeného popisu prosím o posouzení možnosti instalace jednotky FCU do podhledu koupelny.
Dále prosím o odpověď na následující dotazy, týkající se upřesnění výkladu normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:
1. Jak je z hlediska normy pohlíženo na prostor v podhledu s uvedenou tloušťkou sádrokartonového stropu 12,5 mm? Má vliv na posuzování instalace montážních otvorů pro servis elektrických zařízení?
1a) Pokud je elektrické zařízení s krytím IPXXB instalováno nad sádrokartonovým stropem (s montážními otvory), je možné považovat za splněnou podmínku ochrany krytem pro zónu 2 IPX4? Je nutné, aby byly poklopy montážních otvorů vybaveny speciálním uzávěrem pro zabránění přístupu laikům?
1b) Podmínka pro ochranu vedení s použitím proudového chrániče dle článku 701.512.3.c. je, že každý obvod musí obsahovat ochranný vodič. Nelze tedy takto chránit vedení elektrických zařízení třídy II?

2. Pokud by byla tloušťka stropu sádrokartonového podhledu min. 50 mm, je pak možné, aby daný prostor v podhledu nemusel být posuzován dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2? Mohly by být v takovém stropním podhledu instalovány montážní otvory?

3. Pokud je sprchový kout vybaven vstupními dveřmi, platí, že se nejedná o pevnou příčku a hranice zóny 1 je 120 cm od upevněné sprchové hlavice?

Otázku podává: Ing. Jan Anděra
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 9. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL