+

AB-371 Vynechání jištění na vedení do rozváděče pro kompenzaci

OTÁZKA:
Vynechání jištění na vedení do rozváděče pro kompenzaci

Může být kabel CYKY 3 x 240 + 120 mm2 pro napájení kompenzačního rozváděče napojen přímo ze sběrnic hlavního rozvaděče (v rozvodně nn) a až v kompenzačním rozváděči jištěn pojistkami 3 x PN3-630 A (v pojistkovém odpojovači), nebo musí být jištěn už při vývodu z hlavního rozváděče?
Kabel je uložen nehořlavě ve vzduchu a je dlouhý 6 m. Hlavní rozváděč v rozvodně nn má hlavní jistič BA511.41 - 1 000 A. Kompenzační rozváděč je umístěn v sousední místnosti, vedle rozvodny nn.

Otázku podává: Ing. Ivo Pecha
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 10. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL