+

AB-009 Korekční koeficient - K

OTÁZKA:
Korekční koeficient - K

Při provozu jističů řazených vedle sebe dochází vlivem ztrátového tepla od sousedních jističů ke snížení nevypínacích proudů, a je tedy nutno brát v úvahu korekční koeficient - K.
Například fa Schrack uvádí na koeficient vzorec, který závisí na počtu pólů a teplotě okolí.

Fa Siemens uvádí:

počet jističů vedle sebe 1 2 až 3 4 až 6 > 7
K 1,00 0,90   0,88 0,85

a) Pro jaké charakteristiky jističů platí daný koeficient?
b) Pro jaké jmenovité proudy jističů platí?
c) Platí jak pro jednofázové, tak pro třífázové jističe?
d) Zadáno: počet jističů vedle sebe je 2 až 3 a K = 0,9, tak např. pro jistič s charakteristikou C platí: do 5 x In nesmí vypnout, tedy 5 x 0,9 = 4,5, a tedy do 4,5 x In nesmí jistič vypnout

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 5. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL