+

AB-002 Stanovení průřezu a jištění kabelu pro veřejné osvětlení

OTÁZKA:
Stanovení průřezu a jištění kabelu pro veřejné osvětlení
Modelový příklad:
Zdroj (transformátor 63 kVA) - 200 m napájecí vedení CYKY 4 x 50 (ochr. vodič 35 mm2) - rozváděč VO s pojistkou E27 ??? A - 1 000 m kabel VO CYKY 4 x ??? s třiceti zářivkovými svítidly 2 x 36 W se stejnou stožárovou roztečí.

Prosím o přehlednou ukázku výpočtu:
S pomocí předpisu ESČ 33.02.98 "Podmínky použití nadproudových jisticích prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41" stanovit neznámé hodnoty "???" .

Otázku podává: Ing. Jiří Stehlík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL