+

AB-001 Jištění vedení mezi generátorem a rozváděčem

OTÁZKA:
Jištění vedení mezi generátorem a rozváděčem
Jako výrobci a projektanti dieselagregátů jsme zatím měli jednoduchou práci. Dle ČSN 34 1020 kap. III Jištění vodičů a kabelů proti nadproudům čl. 237 - citace:
"Spojovací vedení mezi generátorem a rozváděčem, generátorem a blokovým transformátorem apod. se nemusí jistit. Toto vedení musí vydržet zkrat..."
Dnes je ale situace složitější. Dle nové ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.2.3 nemusíme toto vedení chránit před zkratovými proudy! Tato "úleva" ale nevyplývá ze stejné ČSN část 473.1 Ochrana proti proudovým přetížením čl. 473.1.2.
To znamená, že musíme vedení mezi generátorem a rozváděčem chránit před přetížením, nebo si špatně vykládám příslušné články?
Otázku podává: Ing. V. Portych
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL