+

AB-373 Dynamické účinky zkratových proudů

Mám otázku ohľadom potreby uchytenia izolovaného vodiča 70 mm2 (SAX, PAS) na konzolu pomocou izolátorov pri stožiarových trafostaniciach. Ide o prepoj z VN poistkového spodku na VN stranu transformátora (viď obrázok).

 

Dôvod uchytenia izolovaných vodičov sú dynamické účinky skratových prúdov.

Je to podľa Vášho názoru potrebné dané uchytenie izolovaného vodiča pomocou dodatočnej konzoly z dôvodu dynamických účinkov skratových prúdov?

Má dané riešenie oporu v konkrétnej norme?

Výrobcovia dostupní na našom trhu dané riešenie štandardne neponúkajú.

Ivan Homoľ

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 4. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL