+

AC-324 Ostnatý drát a hromosvod

Jak posoudit přidrátování ostnatého drátu a pletiva ke svodu a uzemňovacímu přívodu s ochranným úhelníkem u hromosvodu na průmyslové budově dle ČSN 34 1390:

1. Dle čl. 20 se na jímače ani na ostatní části hromosvodu nemají montovat ani připevňovat cizí zařízení a cizí předměty – doporučit odstranění?

2. Nebo to posoudit dle čl. 111, 112, 113 (připojování kovových předmětů). Dodržet dostatečnou vzdálenost mezi hromosvodem a kovovým předmětem (pletivo) dle čl. 112, nebo provést řádné připojení dle čl. 113 (způsob připevnění pletiva?).

Prosím o Vaše vyjádření k tomuto problému.

Václav Šiml

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 5. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL