+

AC-339 Jaké typy přepěťových ochran instalovat a kam je namontovat? (Nový příspěvek 3. 12. 2016.)

Dodavatel krmicího automatu vybaveného elektronikou požaduje pro splnění záručních podmínek přepěťovou ochranu. Zařízení je mobilní a během vlastního užívání je napájeno z baterií. K síti 3 x 400 V se připojuje při nabíjení pohyblivým přívodem ze zásuvky. Zásuvka je napájena z podružného rozváděče a ten z hlavního rozváděče napojeného kabelem uloženým v zemi. Propojení hlavního a podružného rozváděče je provedeno kabelem uloženým v trubce na stěně (30 m). Objekt nemá přepěťovou ochranu. 

1. Otázkou je, jaké typy přepěťových ochran (SPD) použit a kam je namontovat.
Předpokládám, že stupeň T3 (varistor) by měl být namontován už v samotném krmicím automatu a měl by být jeho součástí již od výrobce. To by postačilo pro ochranu při přepětí pod 1,5 kV. Pokud by se uvažovalo vyšší přepětí, musel by se namontovat zřejmě do hlavního rozváděče stupeň T1 a T2. Podmínkou by mělo být, že vzdálenost T2 a T3 by měla být větší než 5 m. Jinak by reagoval dříve T3, na nějž by se dostalo vyšší impulzní napětí.
2. Pokud není, a to asi nebude, namontována v krmném automatu přepěťová ochrana, do jaké vzdálenosti od krmicího automatu je možné T3 namontovat, aby byla účinná?
3. Musí se SPD T2 po nějaké vzdálenosti montovat znovu a proč?
4. Stačí dát do podružného rozváděče jen SPD T2, za předpokladu, že ostatní instalace nebude chráněna? A pokud by délka pohyblivého přívodu od zásuvky na rozvodnici krmného automatu byla kratší než 5 m, stačí jen T2? Z hlavního rozváděče jde více kabelů; předpokládám, že se impulzní proud rozdělí do více větví.

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 11. 2016
Aktualizováno: 3. 12. 2016
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL