+

DA-598 Dovolené činnosti osob seznámených a poučených

Měl bych proškolit zaměstnance v postavení zaměstnanců seznámených a poučených.

Je dnes někde stanoveno, jaké práce na el. zařízeních mohou vykonávat osoby seznámené a jaké poučené? V současně platné ČSN EN 50110-1 ed. 3 jsem to nenašel. Jasně to bylo stanoveno v ČSN 34 3100. Podle čl. 6.3.1.4 ČSN EN 50110-1 ed. 2, která již pozbyla platnost, se dalo vykládat, že osoby poučené mohou pracovat i pod napětím. Citace: "V závislosti na druhu práce, musejí být osoby pracující za těchto podmínek, poučené nebo znalé.......“.

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 3. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL