+

AD-539 Prostředí ve stolárnách

Prosím o odpověď na následující otázky:

Máme dvě stolárny v jednom podniku. První stolárna má vypracovaný protokol o prostředí dle ČSN 33 0300 z 20. 12. 1993, stanoveno prostředí 3.3.1.: s nebezpečím požáru hořlavých hmot. Druhá stolárna má vypracovaný protokol o stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 ze 17. 8. 1996, stanoven vnější vliv BE2N1: s nebezpečím požáru hořlavých hmot.
1. Jsou oba tyto protokoly platné, nebo musí být přepracovány? (Charakter výroby se od vypracování protokolů nezměnil).
2. V jakých termínech se provádí revize elektrické instalace a pracovních strojů v těchto stolárnách?

Pecha

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 4. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL