+

AC-354 Vnější LPS montované haly – požadavek na dokumentaci

Prosím o objasnění problému ochrany před bleskem u montované haly. Byl jsem osloven o měření uzemnění montované haly.

Zastavěná plocha stavbou je 822,41 m2.

Z toho:
- hala s administrativou = 534,46 m2,
- přístřešek = 222,39 m2,
- stávající část objektu = 65,56 m2.

Užitná plocha stavby:
1. NP = 511,41 m2,
2. NP = 129,94 m2,
celkem = 641,35 m2.

Výška hřebene od 0,0 objektu je +8,51 m.

Jako zemnič byl použit pásek 4 x 35 FeZn, který tvoří uzavřenou smyčku v betonu. Vývody ke sloupům jsou provedeny rovněž páskem FeZn. Požadoval jsem projektovou dokumentaci pro uzemnění a ochranu před bleskem. Bylo mi předloženo pouze „Prohlášení o shodě – ochrana před bleskem“, kde se uvádí: „je navržen ve shodě s požadavky normy ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem, část 3: hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.

Výše popsaný výrobek je vhodný pro použití jako soustava náhodných svodů. Vnější LPS se stává z:
- jímací soustavy (trapézový plech),
- soustavy svodů (nosné sloupy haly).

To znamená, že nemusí být předložena žádná PD, výpočet rizika, počet SZ (zkušebních svorek) atd.? Když jsem se ptal, jak provedou instalaci SZ, tak to nikdo nevěděl. Prosím o sdělení, jak dál postupovat. Stavbyvedoucímu jsem řekl, aby doložil dokumentaci od projektanta.

Stanislav Mišo

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 6. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL