+

AD-550 Prostory s prachem pektinu, škrobu a cukru

Mám dvě otázky:
1. Chtěl bych znát Váš názor na (níže uvedené) prostředí, zda je s nebezpečím výbuchu?
2. Musí být centrální odsávání navrženo do prostředí s nebezpečím výbuchu?

Ve výrobních prostorech, kde probíhá ruční odvažování (pektinu a pšeničného škrobu) z pytlů do nerezové nádoby (cca 200 l). Nad váhou je umístěno potrubí s výústkem napojeno na centrální odsávání. Dále je spirálovým dopravníkem dopravován cukr do nádoby (cca 250 l) v 1. patře, nad nádobou je umístěn odsávací límec, který je připojen také na centrální odsávání.

V celém výrobním prostoru je mokro – dochází několikrát denně k umývání podlah, proto je zde vysoká vzdušná vlhkost 55 až 65 %. Centrální odsávání je navrženo přes vodní filtr (jako u obráběcích strojů) přes suchý filtr nelze s ohledem na vlhkost. Parametry odsávání: potrubí DN 200, kde je počítáno s rychlostí proudění 13,5 m/s, 1 500 m3/hod.

Jan Reitinger

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 10. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL